Fotografías da casa do Palacio de Calvos (Vilasouto)

no Incio (Lugo)

Maio de 2023

Calvos guarda moitas sorpresas, algunha histórica, como a casa palacio que se remonta, polo menos os datos,  ao ano 1572.

Neste fotografía de Google Earth tendes exactamente a localización, dentro do lugar de Calvos, da Casa palacio

As súas coordeandas son:  42.670989  ,  -7.434147

 

Casa Palacio de Calvos, Google Earth, agosto 2014.

 

Casa Palacio de Calvos

A casa atópase nun marxen da estrada que vai de Vilasouto a Noceda, no lugar de Calvos,  precisamente na parroquia de Vilasouto. É según parece a construción máis antiga de todo o contorno, xa que foi levantada no século XVII.

Actualmente está en moi mal estado pero mostra o seu esplendor de tempos e inda conserva algunhas cousas de valor. O portalón está, como digo en moi malas condicións e a casa mostra moitos engadidos de distintos materiais.

El patio interior está descubierto salvo una parte esquerda o entrar, o resto ten distintas portas que evidentemente comunicaban coas distintas dependencias do edificio. O fondo estaba a bodega.

Estas son as fotografías que saquei en maio do ano 2023.

Entrada no patio interior. Fotografía de maio de 2023.

 

Dende o patio cuberto da esquerda. Fotografía de maio de 2023.

Dende o patio cuberto da esquerda. Fotografía de maio de 2023.

Dende o patio cara a entrada. Fotografía de maio de 2023.

 

Dende o patio. Fotografía de maio de 2023.

Antigua Bodega. Fotografía de maio de 2023.

Antigua Bodega. Fotografía de maio de 2023.

 

Patio dende a bodega. Fotografía de maio de 2023.

 

Puerta entrada patio a dereita. Fotografía de maio de 2023.

 

 

Para rematar no libro de Luís López  citado na bibliografía (1) tendes en catro páxinas a xenealoxia desta casa, que parte do ano 1572 con don Alonso López de Somoza que fai testamento na súa casa de Calvos e deixa a casa ao seu fillo maior barón don Lopo Díaz de Gutián. A casa dende polo menos o catastro do Marqués de Ensenada estaba atendida por caseiros é curioso que no catastro de M. Ensenada figura D. Juan de Losada como habitante de Calvos, que declara poseer trece parcelas de extensión 28,92 ferrados, polo que pagaba a D. Carlos de Oca, señor del palacio de Bóveda, unha renta de 24 ferrados de centeno e 2 galiñas en concepto de foro das propiedades de Calvos...

A xenealoxía completa téndela nesta misma páxina web, neste link.

 

Fontes dos datos, bibliografía:

(1) O sensacional libro O Incio. Paisaje Historia y Patrimonio. Luis López Pombo. Deputación Provincial de Lugo 2002.

(2) Internet.  Google Earth. E datos conseguidos polo que escribe preguntando a xente do lugar.

 

 

(3) Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia, editado por Xeogal baixo a dirección de  Fco. Javier Río Barja. 2009. O dicionario ten 28 tomos.

Deste dicionario tomei moitos datos e mapas.

 

salir.jpg (1925 bytes) Saír á Calvos.