Petroglifo: Agro do Pepe
en Vilasouto-O Incio.
 
 

Este é a situación do Petroglifo Agro do Pepe. Está en Vilasouto a 50 m. da igrexa vella de San Mamede de Vilaouto. As coordenadas son:

 
Latitude: 42.666295
Lonxitude: -7.417600   
 
Na seguinte imaxen do Google Earth vedes onde sae perfectamente
 
 
 

Decir que estos Petroglifos están xa indicados na Historia do Incio no libro  de Luís López Pombo, ver bibliografía (1).  Pón exactamente:

"...Agro do Pepe (na feligrexía de Vilasouto),  muy cerca de la iglesia vieja de esta parroquia, en sendas rocas pizarrosas, aparecen numerosos grabados y cazoletas; esta estación corre el riesgo de perderse definitivamente dado que permanece la mayor parte del año sumergida por las aguas del embalse..."

 
Petroglifo do Agro do Pepe. Descoñezo o nome do autor da fotografía.
 
 

Esta rocha presenta  cazoletas mellor en galego "coviñas" , 11 ferraduras, 14 cruces e outros elementos como unha "divinidade feminina", ó que Xabier Moure chama unha figura antropomorfa. Buscareina...

Xa teño aclarado o tema, efectivamente nesa fotografía está esa figura antropomorfa. Ver nota miña (2) coa explicación. Soio poño a fotografía:

Figura antropomorfa que pode ser unha divindade feminina. A fotografía é de Xabier Moure, un experto nestas cuestións.

 

 

No sentido anterior quero poñer neste lugar un texto que demostra a importancia que ten este petroglifo:

"...Los petroglifos de Agro do Pepe "presentan un dos motivos máis singulares de Galicia",  tal y como indica  el investigador Xabier Moure. "Sobre a pena foron gravadas coviñas, once ferraduras, catorce cruciformes e, presidindo o conxunto, unha excepcional figura antropomorfa que podería representar unha divindade feminina", apunta el experto.

Xabier Moure aboga por un estudio en profundidad sobre la figura de Agro do Pepe, "tal como se fixo coa Moura da Pena Furada do concello de Coirós", al entender que "podería achegarnos un pouco máis ao sistema simbólico relixioso dos pobos galaicos...".

Sacado dun texto do diario El Progreso. Poño o link ao final.

Por certo, onde escribe de coviñas está a falar das cazoletas. Ver este texto de Nós importante sobre esta e outras palabras.

 

Deberan poñer anuncios explicativos deste monumento e avisar de que calquera acción vandálica en contra poderá ter unha unha multa ou penalización considerada moi grave.

Ver no centro a esquerda o nome de Judit e o ano. Uns vándalos incívicos... Unha mágoa

Está claro Judit 2001

Este monumento tivo algunhos actos vandálicos por parte dos visitantes. De feito hai algúns nomes escritos na pedra, como pode verse. É dificil de entender esta forma de actuar coa nosa historia que é de todos. Hai moito analfabeto funcional visitando estos lugares e son un peligro, non respetan nada...

 

Comentario que recollo de Internet e outros traballos:

Hai un artigo en internet na web Historia de Galicia moi interesante, que firma Xabier Moure, e  que investiga por exemplo o dibuxo das ferraduras que aparecen nos petroglifos tanto de Vilasoto, no Agro do Pepe, como no petroglifo da Pena da Ferradura e outros.  Según este artigo opinan que as persoas maiores non asocian as ferraduras a límites de terreos, máis ben fanno asociando a manantiais. Parece que hai estudios onde é correcta esta asociación.

 

O artigo que leva o título "O Misterio das gravaduras de ferraduras descubertas no Incio e a lenda do cabalo de Santiago" podedes leelo completo neste link.

En canto o cabalo de Santiago, do que fala o artigo, do que logo quedou a ferradura na rocha, o saltar Santiago Apostol e destrozar a medio exercito mouro,   decir que ven sendo parecida a Lenda de San Mamede saltanto o río o escapar dos nobles, xa que San Mamede non cumplirá como debera, no protexera debidamente as súas donas,  o encargo de coidar das súas mulleres...lenda que podedes ver nesta misma páxina web, no apartado dedicado a O Incio e no apartado de  lendas. Son eso... lendas...

O das coviñas tamén se chaman cazoletas,  ten moitos significados:

As  hipótesis existentes sobre a funcionalidade das coviñas son múltiples, entre elas​

  • colectores para ofrendas,

  • receptáculos de libacións ou de sacrificios,

  • símbolos de carácter sexual feminina,

  • cartografías, de constelacións e terrestres,

  • marcadores de espacios sagrados, de camiños migratorios, de locais  con alto valor máxico epropiciatorio,

  • ligadas a cultos litolátricos, acuáticos, destinados a promover ou a incrementar a fertilidade, particularmente a feminina,

  • tableiros para xogos,

  • marcadores de operacións pre-numéricas.

En xeral nos petroglifos en Galicia aparecen estas figuras que vou a poñer a continuación, é certo que por Calvos e Vilasouto os que máis aparecen son as ferraduras e as coviñas ou cazolas, pero resulta interesante poñer estas referencias:

Fonte bibliografía (3).

A última fila foi un engadido meu con tres figuras que aparecen nos xeroglifos de Calvos e Vilasouto, a 16 unha especie de paleta ou parecido, vese na Pena da Ferradura, por riba de Calvos; a ferradura, a 17, está tamén en Vilasouto no Agro do Pepe e por último a figura antropomorfa, que pode ser unha divinidade feminina, ao parecer,  e que figura no xeroglifico de Vilasouto.

Estou, por suposto aberto a moficacións e ampliacións deste catálogo de figuras.

Resumo moito o texto que dedica José Manuel Caamaño  Gesto no libro que indico na bibliografía como (3):

En canto o significado de moitas destas figuras hai opinións e moitas pero en xeral, están moi relacionados coa caza e tamén co enfrentamentos entre tribus, moitos puñais, espadas de todos os tamaños, escudos e todo tipo de armas que indican que non eran persoas vulgares, senón perxonases de alto prestixio social. A caza non é un acto cotián e os cazadores e xinetes que aparecen tamén están magnificados e sacralizados. Por suposto é unha hipótesis bastante extendida xa que tanta espada, algunhas enormes, puñais, alabardas e outras cousas non son do pueblo chan.

Outra cousa son o significados dos dibuxos xeométricos, laberintos, espirais, combinacións xeométricas, etc. seguramente sexan reflexo de rituais simbólicos e relixiosos de algunhas minorías.

Para este historiador José Manuel Caamaño "...os gravados rupestres galaicos non son unha simple representación estética, senón que neles latexa un forte compoñente ideolóxico..."

Moitas investigacións  consideran que estos gravados rupestres eran marcadores territoriais para as comunidades da idade do Bronce.

 

 

Outros links que poden axudar:

 

 
 
 
 

Importante noticia sobre este petroglifo: O Incio señalizará os petroglifos de Vilasouto. Esa era a noticia. Ver este link. pero ollo que se dixo no 2020. Comprobarei si xa está feito.

 
 
 

Fontes dos datos:

(1) O sensacional libro O Incio. Paisaje Historia y Patrimonio. Luis López Pombo. Deputación Provincial de Lugo 2002.

 

Por certo esta é a ficha de Luís López  Pombo 11/05/1957

Fotografía de Luís López Pombo.

 

(2) Nota explicativa sobre as figuras antromomorfas, que aparecen por exemplo nos petroglifos:

Esto é unha figura antropomorfa. Fáltalle un trozo do brazo dereito. O brazo esquerdo é así

"...Figurilla moldeada que representa un personaje que está en posición erguida con un brazo alzado mostrando la palma de la mano. El tocado que porta es trapezoidal, en cada extremo tiene motivos entrelaces y en el centro un panel con un mechón estilizado. Porta un collar de cuentas y usa una falda acampanada..."  copio literalmente.

Efectivamente esa figura está no petroglifo:

Esta fotografía é de Xabier Moure e efectivamente ten esa figura.
 

O parecer está no petroglifo

 

Por certo Xabier Moure é un historiador, especialista en arqueoloxía,  con moitísimos traballos as costas. Non atopei en internet unha ficha completa deste home pero si cantidade de cousas, investigacións, traballos, etc.

Topei esta bonita fotografía en internet. Seguro que tamén é un amante dos nosos ríos...

O río é probable que sexa o Antigua, sónabe este cachón ou presa.

 

Pulsando tendes a súa páxina.

Por certo un gran descubrimento para mín...

 

(3) A Gran historia de Galicia. Tomos I a IV. José Manuel Caamaño Gesto. La Voz de Galicia.

 

salir.jpg (1925 bytes) Salir a Calvos.