..Calvos -Vilasouto
O Incio-Lugo
Como era en 1850- Datos diccionario de Madoz
 
 

San Mamede de Vilasouto é unha  feligrexía ou parroquia de O Incio, que a súa vez está en Lugo, Galicia, España. Pertence a comarca de Sarria.

 

Neste mapa vese de amarelo  a freguesía ou parroquia de San Mamede de Vilasouto.

Por certo freguesía a que pertence o pueblo de Calvos e tamén Belesar. Desapareceron asolagados polo encoro de Vilasouto outros pueblos, como Vilanova.

O Incio ten vinteoito freguesías ou parroquias.

 

 

Datos a ter en conta sobre o diccionario de Pascual Madoz 1806-1870:

 

Pendiente

O diccionario de Pascual Madoz rematouno no ano 1850. Foi un traballo levado en toda España.
No que segue poñerei todo o que apareza de Vilasouto e do Incio.

Entendo que o lector pode sacar as súas conclusións xa que si falan de Vilasouto están a falar tamén de Calvos.

Así vamos a enterarnos un pouco como vivian os nosos veciños no século XIX xa a mediados de século que terras tiñan, que producian, si había muíños, que ganado tiñan, canto pagaban os que tiñan o poder da terra e unha serie de asuntos.

Pascual Madoz.

Por certo neste link tendes quen era este home que naceu en Pamplona en 1806 e morreu en Génova en  1870. Político español que fixo de abogado en Barcelona.

Poño o resumen fotocopiado do libro de Luís López Pombo que indico en (1), que a súa vez o copiou e resumiu do Diccionario de Pascual Madoz que o tendes na rede:

 

Datos de Vilasouto e o Incio en 1850:

Decir que Vilasouto tiña según Madoz 78 veciños e o número de familias era de 15.

O total de habitantes  de o Incio era de 5.200 , o número de familias era de 898.

 

En 1850 non estaba creada a feligrexía de Sta Cruz do Incio, xa que foi creada en 1890.

O diccionario de Madoz trae datos de San Pedro do Incio e Santa Maria do Incio.

Poño unicamente o que trae o diccionario de San Mamed de Vilasouto:

Nota: aclarar que aquel ano o Concello inda estaba en Rendar, cambiouse a O Incio en decembro de 1865.

 

Vilasouto (San Mamed).  Feligresía en la provincia y diócesis de Lugo (6 1/2 leguas), partido judicial de Sarria (1 1/4 leguas), y ayuntamiento de Rendar (1/2 legua).

Situado a la derecha del río Mao, sobre el camino de Monforte a Samos. El clima es frío y algo húmedo. Consta de 15 casas formando una aldea. La iglesia parroquial (San Mamed), es aneja de Sta María de Outara.

El término confina, por el norte con Sta Eulalia de Bardaos y Santo Tomás de Castelo, ese con Eirixalba, sur con Laiosa y oeste con Noceda; interpuesto el río Mao, que más abajo recibe un riachuelo que corre por la parte oeste de la feligresía.

El terreno es de mediana calidad con bastante arbolado. El indicado camino de Monforte está mal cuidado, y el correo se recibe de Rubián. Producción, centeno, patatas, castañas, maíz, habas y frutas. Se cría ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, hay caza y pesca.

Industria la agrícola y molinos harineros. Comercio el que le proporciona la feria de Laiosa a donde se llevan a vender los ganados y frutos.

Población 15 vecinos y 78 almas. Contribución con su ayuntamiento.

--o--

Hasta aquí o que pon Madoz de Vilasouto, entendo que os datos que dan son de toda a feligrexía, pero en canto as casas penso que soio se refire a Vilasouto

Entendo que 1 legua era o que teoricamente se camiñaba nunha hora e que estaba establecido en 5.573 m Sarria estaba según Madoz a 1 1/4 ou sexa casi 7 km, exactamente 6966 m. As contas non saen a non ser que se tome outra legua, Entre Vilasouto e Sarria en liña recta hai 10 km.

--o--

 

 

 

 

(1)  O sensacional libro O Incio. Paisaje Historia y Patrimonio. Luis López Pombo. Deputación Provincial de Lugo 2002.

 

 

Por certo esta é a ficha de Luís López  Pombo 11/05/1957

 

Fotografía de Luís López Pombo.

 

 

salir.jpg (1925 bytes) Salir a Calvos.